Nieuws

Categorie: Westendorps Belang

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u verschillende initiatieven in Westendorp steunen door uw stem te laten gelden in de Rabobank Clubkas Campagne. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen, waarvan hij/zij er twee op de zelfde club …

Steun Westendorp in de Rabobank Clubkas Campagne Read More »

Beste inwoners van het buitengebied Westendorp U heeft enige tijd geleden een enveloppe in de bus gekregen met informatie over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Aan de aanleg zit wel één voorwaarde: 50% van alle aangeschreven adressen moet …

Oproep bewoners buitengebied Read More »

De jaarvergadering van Westendorps Belang vind dit jaar plaats op woensdagavond 17 mei bij De Vos in Westendorp. De agenda met het programma van deze avond wordt vooraf verspreid.

Er is veel belangstelling voor glasvezel in het Westendorpse Buitengebied. Dit bleek uit de goedbezochte informatieavond op woensdag 7 december 2016. De grote zaal van Kulturhus De Vos werd gevuld door ruim honderd aanwezigen. Deze avond was georganiseerd door de projectgroep …

Informatieavond Glasvezel levert nieuwe ambasadeurs op Read More »

In juli 2016 heeft de gemeente Oude IJsselstreek een convenant getekend met de firma CIF over het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Alle gemeenten in onze buurt hebben dat gedaan, zodat het buitengebied van de Achterhoek eindelijke een snelle verbinding …

Glasvezel Informatieavond Read More »

Getagd met

Medio november 2016 schrijft Westendorps Belang de contributie 2016 ( € 6,-)  af. Klik op onderstaande link voor de SEPA-Machtiging: Machtiging incasso (PDF)  

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u verschillende initiatieven in Westendorp steunen door uw stem te laten gelden in de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal is er € 100.000 te verdelen in de regio Graafschap.  Ieder lid krijgt vijf …

Steun Westendorp in de Rabobank Clubkas Campagne Read More »

In verband met de renovatie van de zaal van De Vos wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Westendorps Belang uitgesteld naar 29 juni. Hiervoor zullen inwoners van Westendorp op een later tijdstip nog een uitnodiging ontvangen met het programma van de …

Algemene ledenvergadering Westendorps Belang dit jaar op 29 juni in Kulturhus de Vos Read More »

Ingezonden stuk van Wonion Wonion gaat voor goed en betaalbaar wonen. Dat laten de cijfers ook zien. Zo was in 2015 bijna 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar. Dat zijn woningen met een huurprijs onder de 618 euro (prijspeil …

Read More »

Westendorps Belang nodigt iedereen in Westendorp uit voor de Nieuwsjaarborrel in café van De Vos. Vanaf 19:30