Ingezonden stuk van Wonion

Wonion gaat voor goed en betaalbaar wonen. Dat laten de cijfers ook zien. Zo was in 2015 bijna 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar. Dat zijn woningen met een huurprijs onder de 618 euro (prijspeil 2015). De actieve wachttijd voor woningzoekenden was in 2015 gemiddeld 8 maanden en er werden in 2015 bijna 400 nieuwe huurcontracten afgesloten, waarvan 94% met huishoudens met een laag inkomen. Ook investeerden we in 2015 bijna 12 miljoen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen. Wonion blijft zich in 2016 inzetten voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek.

Wij besteden het geld van onze huurders goed: bekijk ons jaaroverzicht

Wij geven u graag inzicht in onze belangrijkste prestaties in 2015 en geven u daarbij alvast een doorkijkje naar wat u in 2016 van ons mag verwachten. Dit doen we via een kort animatiefilmpje.dat te vinden is op:www.wonion.nl/overwonion. Ook presenteren wij daar ons jaaroverzicht 2015 / vooruitblik 2016 in geschreven vorm. Kijkt of leest u liever? Wij maken het u gemakkelijk.

Ik wens u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kuypers
Directeur Bestuurder

===