“Veel vragen over het saneren van asbestdaken,subsidies, zonnepanelen en trage internetverbindingen bij bewoners en bedrijven in het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek”.

Elke ondernemer of bewoner van het buitengebied wordt momenteel wel geconfronteerd met vraagstukken als het komende verbod op asbestdaken, subsidieregelingen, het wel of niet slopen van (oude) gebouwen, functieverandering, de mogelijke oplossingen voor traag internet en het wel of niet investeren in alternatieve energiebronnen als zonnepanelen. Dit roept bij veel mensen de nodige vragen op. Het is belangrijk om de juiste antwoorden krijgen op al deze vragen. Gewapend met de juiste informatie kan men tijdig anticiperen en reageren op komende wetgeving, subsidieregelingen etc.

Informatiebijeenkomsten:

Anton Legeland en Koen Nieuwenhuis van LNAGRO de Ondernemerij hebben daarom het initiatief genomen om samen met gemeente Oude IJsselstreek en o.a. Westendorp Belang, een tweetal interessante informatiebijeenkomsten te organiseren. Aanvang 19.45 uur.

  • Woensdag 2 december : “Het Borchuus” in Varsseveld
  • Woensdag 9 december: “’t Dorpshuus” in Varsselder-Veldhunten

Het programma kent drie inleiders :

1. Koen Nieuwenhuis, zal ingaan op de huidige- en toekomstige spelregels rondom het saneren van asbestdaken, mogelijke subsidies en de daarbij komende vragen over het wel of niet investeren in zonnepanelen in relatie tot energieverbruik en andere besparende maatregelen.

2. Guus Ydema van AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij zal de mogelijkheden van “Energie uit- en in de Achterhoek” bespreken

3. Pieter Hoenderken van ‘het Internethuis’ uit Doetinchem, geeft een nadere toelichting op de huidige stand van zaken rondom de internetverbindingen in buitengebied en de mogelijke alternatieven om toch op korte termijn te kunnen beschikken over een snellere internetverbinding in afwachting van de mogelijke komst van glasvezel in het buitengebied.

Het officiële programma wordt afgesloten met een forumpaneldiscussie, waarbij de gemeente OY aanschuift en alle ruimte is voor het stellen van vragen. Na de afsluiting om 22.00 uur zijn alle inleiders ook nog beschikbaar voor beantwoording van mogelijk meer individuele vragen. Gezien het grote aantal bewoners en bedrijven in het buitengebied en de aan de orde komende zaken, verwachten wij een grote opkomst. Meldt u tijdig aan, want “vol is vol” .

Aanmelding van uw komst daarom heel graag via het contactformulier op www.lnagro.nl

Op de homepage vindt u hiervoor de button “Leefbaar Buitengebied”