Weer bereikbaar!
Sinds 13 december is de Doetinchemseweg weer officieel volledig geopend en dus is het toekomstige Kulturhus weer goed bereikbaar. Reden voor een feestje met een hele grote opkomst tijdens de tocht onder begeleiding van de fanfare en de vendeliers over de nieuwe weg. Vele Westendorpers genoten van de stop bij het Pannekoekhuis van een pannenkoek en vervolgens bij café zaal De Vos van een kop koffie met gebak. Aansluitend werd  bij café zaal De Vos het glas geheven door Westendorpers en andere betrokkenen. Hierbij werd uiteraard ook kort stilgestaan bij het nieuwe Kulturhus dat nu toch echt in zicht komt.

Spandoek Kulturhus

Met de officiële overdracht op 31 december in zicht willen we graag voor alle voorbijgangers ook uiting geven aan de verandering . Daarom hangt aan de gevel van café zaal De Vos aan de Doetinchemsewegzijde een spandoek met daarop het nieuwe logo en de nieuwe naam die al enige tijd worden gebruikt.

2015
Natuurlijk houden wij in 2015 iedereen weer zoveel mogelijk op de hoogte van het verloop van alle activiteiten rondom Kulturhus De Vos. We zullen dit regelmatig doen via www.westendorp.nl en via facebook. Voor degenen die niet zo bedreven zijn op internet blijven we ook nog in het Kwartaaltje en, als dat nodig is, via flyers of aanplakbiljetten het nieuws brengen.

Oudejaarsdag
Op oudejaarsdag 2014 is de Vos zoals gewoonlijk geopend tot 20.00 uur. Voor de komende jaren wordt er gekeken of er wellicht en andere invulling kan worden gegeven aan oudejaarsavond en nacht. Mochten hier ontwikkelingen over zijn dan laten we dat bijtijds weten.

Het bestuur van stichting Westendorphuus en de PR commissie van Kulturhus De Vos wensen iedereen een heel goed en bouwrijk 2015. We hebben er zin en hopen op enthousiaste deelname van iedereen. Dus heb je ideeën, een expertise of andere kennis of kunde en wil je graag helpen bij de realisatie van Kulturhus De Vos meld je dan aan bij mensen die al betrokken zijn bij één van de commissies of het stichtingsbestuur.

We gaan er een mooi en bijzonder jaar van maken met een fraaie start via een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari vanaf half acht bij ‘de Vos’.

Komt allen !!!

Met vriendelijke groet van de WDH-PR-commissie; Anne, Kirsten, Wendy, Jos en Michie