Westendorps Belang lanceert vandaag in samenwerking met Stichting Westendorphuus / Kulturhus de Vos en Feestvereniging Westendorp een nieuwe dorpswebsite. De dorpswebsite is te vinden op www.westendorp.nl.

De website wordt opgezet als een gezamenlijk platform voor alle verenigingen van Westendorp naar buiten toe en stroomlijnt de online communicatie. Zo is er een dorpsagenda te vinden op de website die gevuld kan worden met alle openbare activiteiten in het dorp.

Mogelijkheden voor verenigingen
Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe website was het faciliteren van verenigingen. Alle verenigingen in Westendorp kunnen gebruik maken van de diverse mogelijkheden van de dorpswebsite. Verenigingen kunnen een eigen subsite onderhouden en of berichten plaatsen.

Zo kiest de Feestvereniging en Westendorpse Fanfare om hun gehele site over te plaatsen naar het nieuwe platform. De verenigingen kunnen zelf gemakkelijk hun pagina’s beheren.

Verenigingen die al een goede eigen website hebben, kunnen ook alleen gebruik maken van het nieuwssysteem van westendorp.nl. De voetbalvereniging heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken om ook met niet leden in contact te komen.