IngeWaarloOp verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaan de gebiedsmakelaars van de gemeente vanaf nu maandelijks een bericht plaatsen op de dorpswebsites. Dat kan over van alles gaan, maar ik begin met mezelf voor te stellen en kort aan te geven wat een gebiedsmakelaar doet.

Ik ben Inge Waarlo. Sinds september 2007 werk ik bij de gemeente Oude IJsselstreek. Hier heb ik me tot 2013 bezig gehouden met (evenementen-) subsidies en kunst- en cultuurzaken zoals contacten met de muziekschool en de bibliotheek, kunstwerken en het organiseren van diverse culturele evenementen. Daarnaast was ik contactpersoon voor alle belangenverenigingen in de gemeente. Bij de organisatieverandering in 2013 ben ik gebiedsmakelaar voor het voor mij mooiste gedeelte van de gemeente geworden: Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg!

Wat kunt u zelf doen? Van u wordt tegenwoordig verwacht dat u (steeds meer) zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen, voor zowel u als ook voor ons; de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken. De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Een voorbeeld van ‘de samenleving doet het zelf’ in Westendorp is natuurlijk bij uitstek het Kulturhus. Regelmatig schuif ik aan bij het bestuur. Ik heb bewondering en respect voor wat deze mensen samen met u als bewoners van Westendorp neerzetten. Niet elk dorp kan zeggen dat ze de plaatselijke horecagelegenheid hebben gekocht en het vervolgens gezamenlijk verbouwen zodat het straks een prachtige plek wordt voor zowel verenigingsleven als voor een hapje eten of een feestje! Het Kulturhus is een belangrijke ontmoetingsplek en een plek waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. En daarmee ook een belangrijke plek voor mij om als gebiedsmakelaar mijn gezicht te laten zien. Ik ontmoet u graag!

Inge Waarlo
gebiedsmakelaar Varsseveld, Heelweg, Westendorp en Sinderen
i.waarlo @ oude-ijsselstreek.nl
0315 292 412