Bij het Kulturhus De Vos, voorheen café zaal De Vos, vindt op vrijdagavond 23 januari vanaf 19.30 uur een nieuwjaarsreceptie van Stichting Westendorphuus (WDH) plaats. Alle inwoners en verenigingen van Westendorp worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Deze avond zal er geproost worden op een goed en bouwrijk 2015. Sinds 1 januari is de Vos officieel van stichting WDH en daarmee van alle inwoners van Westendorp. De avond is vooral bedoeld als aftrap voor de grootscheepse renovatie en metamorfose van voornamelijk de zalen van De Vos. Vanaf eind van dit jaar hoopt stichting WDH bij het nieuwe Kulturhus De Vos iedereen te mogen ontvangen voor allerhande feesten, activiteiten en bijeenkomsten. Het café en het restaurant blijven gedurende de verbouwing gewoon open. Voor nieuws en updates, hou www.westendorp.nl/kulturhus en onze Facebook pagina in de gaten.