Het aanstaande kulturhus/ontmoetingsplein De Vos heeft de toezegging van de Provincie Gelderland gekregen voor een subsidie van 169.000 euro. De financiering van het project ‘de Vos’ is daarmee in principe rond.

De laatste stap die nu nog gezet moet worden is de definitieve splitsing van kulturhus/ontmoetingsplek De Vos in een commerciëel en maatschappelijk deel. Het commerciële deel (vooral het café) komt in een vennootschap waar de huidige uitbater/eigenaar Gert Lovink het beheer gaat voeren in dienst van de Stichting Westendorphuus (WDH). Het maatschappelijk deel (vooral de zaal) wordt gerund door vrijwilligers met hulp van Gert Lovink. De gesprekken die nu gaande zijn tussen Gert Lovink en de Stichting WDH betreffen een passende vergoeding voor zijn werk in de nieuwe situatie die past bij de huidige omzet en de huidige marge.