Gemeente Oude IJsselstreek bracht ons onlangs op de hoogte van het resultaat van de snelheidsmeting van het verkeer in de Veldkamperstraat te Westendorp. Deze vond afgelopen voorjaar plaats in de periode 20 mei tot 15 juni.

hierbij nog de resultaten van de snelheidsdisplay:

  • gemiddelde snelheid: 31 km/uur
  • V85: 42 km/uur na wettelijke aftrek van 4 km/h = 38 km/h
  • hoogste geregistreerde snelheid: 88 km/uur ( 1 x gemeten in een zaterdagnacht )

De V85 is in Nederland een veelgebruikte verkeerskundige maat bij snelheidsmetingen. 85% van de bestuurders rijdt langzamer dan deze snelheid.

Deze snelheid geeft een goed beeld van de meerderheid van de verkeersdeelnemers. Op ons meetput bij u in de straat ligt de V85 op 38 km/uur.

Dit ligt iets hoger dan de geldende maximumsnelheid van 30 km/uur, maar verkeerskundig een hele mooi waarde.

Wel is er sprake van een uitschieter tot 88 km/uur, maar gelukkig 1 x gemeten in een zaterdagnacht.

Geconcludeerd kan worden dat het snelheidsregime redelijk tot goed wordt nageleefd.

Naar aanleiding van bovenstaande gegevens is niet te verwachten dat een 2e meting grote afwijkende waarden zal geven, vandaar dat wij verder geen actie ondernemen.

Gemeente Oude IJsselstreek