Hiep Hiep Hoera !!
Het geld van de provincie is binnen !
Het Kulturhus de Vos kan (bijna) van start

Zoals de meeste mensen weten (zie ook “stand van zaken januari en juni 2014”) verloopt het ‘voorlopig koopcontract’ van Café Zaal de Vos op 31 december 2014. We moeten nog wat details regelen, maar Gert Lovink is mondeling akkoord met nieuwe arbeidsvoorwaarden. We kunnen op 31 december dus naar de notaris. Per 1 januari 2015 is de stichting Westendorphuus (WDH) eigenaar van De Vos en zal het overgaan in Kulturhus de Vos met ontmoetingsplein. Gert Lovink komt in dienst van een B.V. die onder de stichting komt te hangen. Daarnaast kijken we naar een 2e man of vrouw voor de functie van assistent bedrijfsleider, maar daar is het eerste jaar sowieso geen geld voor.

Exploitatie

Vanaf 1 januari moet de exploitatie van het Kulturhus De Vos sluitend zijn. Dit hangt onder andere af van de huur- en consumptieprijzen voor de verenigingen. Daar blijken onderlinge verschillen in te zijn. Daarom voert de stichting de komende weken gesprekken hierover. Er wordt gestreefd naar uniforme afspraken voor alle verenigingen.

Nieuwbouw

Door een wijziging in het BTW-regime behoort nieuwbouw van het zaalgedeelte opnieuw tot de mogelijkheden. De bouwcommissie buigt zich over de details. Het café blijft sowieso in stand. Nieuwbouw kan eventueel ook gepaard gaan met een kelderruimte.

Begroting

Het laatste deel van de begroting is rond dankzij de subsidie van de provincie die begin deze maand  is toegekend. Dit heeft u kunnen lezen op westendorp.nl en in de krant. Voor extra financiering van tegenvallers tijdens de (ver)bouw wordt op dit moment nagedacht over andere mogelijkheden voor het werven van gelden. We denken hierbij aan persoonlijke bijdragen. Exacte invulling hiervan is nog onderwerp van discussie; we hopen iedereen hier spoedig meer over te kunnen berichten. Mogelijkheden zijn o.a. het kopen van persoonlijke bouwstenen, een tegoedenboekje, kortingen op gebruik van de zaal of het verkopen tegen opbod van een deel van de bestaande inboedel. Kom er vooral mee als u zelf ideeën hebt.

En nu….

De exploitatie is rond en dus is er in feite een definitief “go” voor de verschillende commissies voor een daadwerkelijke uitwerking van ideeën. Zoals het er nu uitziet wordt er rond het begin van de lente een start gemaakt met de (ver)bouw. We gaan er voorzichtig van uit dat dan eind 2015 alles is afgerond en we kunnen gaan genieten van Kulturhus De Vos met terras en ontmoetingsplek. Het café blijft gedurende de gehele periode normaal geopend. Waarschijnlijk moeten  de verenigingen tijdelijk uitwijken naar andere accommodaties.

Met vriendelijke groet van de WDH-PR-commissie: Anne, Kirsten, Wendy, Jos en Michiel