Nog geen geld van provincie

De provincie Gelderland heeft het verzoek van de Stichting Westendorphuus om € 175.000 bij te dragen aan de realisatie van Kulturhus de Vos en het dorpsplein (nog) niet gehonoreerd. Als reden geldt ‘dat het leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond’. Er is voor 2,5 miljoen (47 projecten) aan verzoeken ingediend, terwijl de provincie voor het eerste halfjaar van 2014 maar één miljoen beschikbaar heeft. Om die reden vallen 16 projecten, waaronder Westendorp, buiten de boot. 14 projecten vallen af omdat ze niet aan de eisen voldoen.

De beide Westendorp-projecten (het kulturhus en de ontmoetingsplek) voldoen wel aan de eisen van de provincie, maar scoren op deelgebieden niet het maximale aantal punten. Daardoor staan ze net niet hoog genoeg op de lijst om binnen dat ene miljoen te vallen. We doen als stichting WDH uiteraard weer mee aan de tweede tranche van dit jaar (die is anderhalf miljoen euro groot), maar we hebben geen garantie dat we er dan wel bij zijn. De VKK-FDG (Vereniging Kleine Kernen & Federatie Dorpshuizen Gelderland) heeft om die reden al een protestbrief naar de provincie gestuurd. Daarin verzoeken ze om de 16 projecten die nu buiten de boot vallen toch te honoreren. Ze betekenen veel voor de betreffende kernen en er is door veel mensen al veel energie ingestopt. De projecten hebben bijna allemaal van doen met de leefbaarheid op het platteland.

Ondertussen lobbyen we als stichting waar het kan en kijken we hoe we de minder sterke kanten van ons verzoek kunnen verbeteren, zodat we bij de tweede tranche komende herfst meer kans maken. We moeten de plannen half september weer indienen en krijgen dan hopelijk in november bericht. Vallen we dan weer af, dan betekent dat geen vroegtijdig einde van Kulturhus de Vos. We moeten dan de plannen aanpassen en/of op een andere manier het financiële plaatje kloppend zien te krijgen. Barend en Henrie hebben op 8 juli in Arnhem een gesprek met de heer Bögels van de provincie Gelderland om nader overleg te voeren over onze projecten. We houden u op de hoogte o.a. via de website en het Kwartaaltje.

Met vriendelijke groet

Stichting WDH Dicky ter Beek, Ria Ankersmit, Barend Dirksen, Henrie Ketelaar, Bernard Huinink, Henk Beunk