Samen met ‘regio-makelaar’ Inge Waarlo van onze gemeente Oude IJsselstreek vergaderden Dicky, Ria, Barend, Henrie en Henk donderdag 4 december jl. voor de 53e keer is 22 december as. en we hopen dat Bernard (die komt de tweede helft van deze maand.  De 54e terug van een verblijf van vier maanden samen met Gerrie in de VS) er dan ook weer bij zal zijn.

We gaan dan vooral praten over het voorstel naar de verenigingen over de zaalhuur en de koffie- en consumptieprijzen. Ook willen we een oplossing vinden voor de muntjes van ‘de oude Vos’ die nog in omloop zijn. Het is niet handig dat die in 2015 ten laste van ‘de nieuwe Vos’ komen. Op 31 december wordt ’s morgens bij notaris Muijsers de overdracht van de inventaris en onroerende zaken getekend nu met Gert Lovink definitief overeenstemming is bereikt. In de resterende drie weken van dit jaar is er nog veel te organiseren voor en door het bestuur. Dat loopt van het goed regelen van de status van anbi (algemeen nut beogende instellingen) via de aanschaf van een nieuwkassa- en boekhoudsysteem en de contracten met bierbrouwer Grolsch tot aan het oprichten van een BV voor de commerciële activiteiten. Een ‘hotlist’ van 22 punten inclusief het inventariseren van de voorraden moet er in drie weken doorheen. De bouwgroep is ook al druk aan de slag. Zoals het nu lijkt ligt een renovatie van de zaal en van het dak van het cafe-deel het meest voor de hand. De ruimte tussen deze beide delen komt voor nieuwbouw in aanmerking. Gekeken wordt of dat deel eventueel te onderkelderen is. Op 13 december bij de heropening van de Doetinchemseweg is WDHuiteraard ook aanwezig.