WESTENDORPS BELANG

Nieuws!
In verband met de forse toename van de besmettingsgraad met het Coronavirus en de afgekondigde maatregelen door de overheid heeft Westendorps Belang besloten de ledenvergadering van 14 oktober 2020 te annuleren. Het belang om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is groot.

Het is op dit moment niet te overzien hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Wij informeren de leden de komende periode over het vervolg via berichten op deze site.

Vooruitlopend op het vervolg en met het oog op de uitzonderlijke situatie, stellen wij voor de aspirant leden Henk Berkelder, Geralda Rubens, Dolfien Dimmendaal en Ben Peppelman te benoemen. Mochten er bezwaren zijn tegen de benoeming dan verzoeken wij deze voorzien van argumentatie vóór 1 november 2020 in te dienen bij het secretariaat info@westendorpsbelang.nl. Tevens informeren wij de leden dat Arjan Kort en Henk Chevalking per 14 oktober 2020 als bestuurslid aftreden in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Wij bedanken beide leden voor hun positieve bijdrage en inzet voor Westendorps Belang. Wij hopen op een later moment beide leden wat uitgebreider te kunnen en mogen bedanken.

Op de site zijn de concept notulen van de ledenvergadering van 22 mei 2019 en het jaarverslag 2019/2020 toegevoegd.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur van Westendorps Belang

Westendorps Belang heeft de leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Hiervoor legt ze contacten met de gemeente en met belangenorganisaties, faciliteert ze de website www.westendorp.nl, geeft ze een eigen kwartaalblad uit en zet ze zich breed in voor een dorpshuis.

agenda ledenvergadering 22 mei 2019

Jaaroverzicht 2018-2019 concept 30-04-2019

Notulen ledenvergadering WB mei 2018 concept

Lid worden?
Voor slechts € 6,- per jaar steunt u Westendorps Belang. Klik hier om lid te worden.