Oktober 2008

Inleiding

Begin 2007 heeft Westendorps Belang het initiatief genomen voor het maken van een dorpsplan. Dit is gebeurd samen met de bewoners van Westendorp. In dit kader is een Dorpswerkgroep opgericht.

De Dorpswerkgroep bestond uit de volgende personen:
Barend Dirksen (voorzitter Dorpswerkgroep), Dirk Jan Mosselman, Ben Peppelman, Ans Bel, Dianne Beunk, Arjen Dijkstra, Richard Klein-Willink, Bennie Vreman en Edwin Vriezen (secretaris)

Namens het Westendorps Belang waren Wouter Rootmensen, die in een later stadium werd opgevolgd door Henk Beunk en Magda van Dalen vertegenwoordigd en namens de VKK Ruud Rüter en Geert Jan Oosterhuis.

13 februari 2008 is een startbijeenkomst gehouden. Op deze manier kreeg de Dorpswerkgroep een beeld van de wensen vanuit het dorp. Hoe de verhoudingen op die avond lagen is te lezen in de bijlage van dit document.

Op 2 september 2008 is er een toetsingsbijeenkomst geweest, waarbij de gemeente Oude IJsselstreek vertegenwoordigd was, evenals woningbouwcorporatie Wonion, het bestuur van de Wingerd en de eigenaar van “de Vos”.

Volgende