Huidige situatie

In dit hoofdstuk zijn 6 verschillende items opgenomen. Deze worden hieronder stuk voor stuk beschreven:
Kabels en leidingen: Heel Westendorp en haar buitengebied zijn voorzien van kabels en leidingen. Deze liggen allemaal onder de grond. Enige jaren geleden is er in het buitengebied van Westendorp nog riolering aangelegd. De meest afgelegen adressen kregen de beschikking over een IBA.
Honden: Diverse huishoudens in Westendorp zijn in het bezit van een hond. In Westendorp zijn echter niet veel voorzieningen voor honden te vinden. Wel is er een hondencontroleur.
Alternatieve energievormen: Hoeveel inwoners van Westendorp alternatieve energie opwekken is niet bekend. Defibrillator: Deze is in Westendorp niet aanwezig.
Culturele activiteiten: In Westendorp is een feestvereniging actief die jaarlijks diverse evenementen organiseert. Ook andere verenigingen organiseren wel activiteiten. Daarnaast is eenmaal per jaar de Westendorpse Bluesnight.
Toeristische informatievoorziening: Er zijn weinig plaatsen in Westendorp waar de toerist informatie over het dorp en zijn activiteiten kan vinden. In het verleden is wel wat over Westendorp in boeken opgeschreven, maar dit is bijna niet terug te vinden op informatiepanelen o.i.d.

Gewenste situatie.

Door bewoners is aangegeven dat er in Westendorp slechte nutskabels in de grond liggen. De nutsbedrijven plegen geen onderhoud aan deze kabels. De oplossing moet zijn om gezamenlijk de nutsbedrijven aan te sporen tot beter onderhoud van de kabels en leidingen in de grond.

Ook heeft men last van hondenpoep, zowel binnen als buiten het dorp.

Verder moeten er meer mogelijkheden komen om alternatieve energievormen te gebruiken. Men wil een defibrillator in het dorp. De hoeveelheid culturele evenementen moet omhoog en er moet meer toeristische informatie over Westendorp komen.

Aanbeveling van de Dorpswerkgroep

De opmerkingen betreffende de nutskabels is een zeer beperkte klacht van enkelen. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Wanneer de inwoners van Westendorp niet zeker kunnen zijn van betrouwbare nutsvoorzieningen gaat dit ten koste van het wooncomfort en dus ook van de leefbaarheid in het dorp.
De ergernissen over de hondenpoep kan men individueel oplossen, eventueel met behulp van gemeentelijke handhavers.
De defibrillator is inmiddels een onderwerp waaraan gewerkt wordt door anderen dan de dorpswerkgroep.
Culturele evenementen dragen bij aan de sociale samenhang in een dorp. Deze zijn echter afhankelijk van het initiatief van inwoners van Westendorp zelf. De gemeente kan dit wel financieel ondersteunen.
Toeristische informatievoorziening kan leiden tot meer bekendheid voor Westendorp en daardoor meer bestedingen. Als de toerist het gevoel heeft dat Westendorp een interessant dorp is, waar ook nog wat te beleven valt, is de kans aanwezig dat dit blijvend effect zal hebben.

Vorige