Huidige situatie

Er zijn in Westendorp en omgeving enkele plaatsen waar de jeugd elkaar kan ontmoeten. Dit gebeurt in het geval van basisschoolkinderen op school of tijdens de sportactiviteiten in en rondom Westendorp. De kleinere jeugd kan zich uitleven in een van de twee kleine speeltuintjes in de bebouwde kom. Deze speeltuintjes zijn gelegen op het schoolplein en achter de Wingerd. Keten waar de jeugd vanaf een jaar of 12 bij elkaar komt zijn beperkt aanwezig. Er is één caravan waar verschillende jongeren heengaan. Deze staat op particulier terrein en wordt op dit moment door de gemeente gedoogd.
Zoals al aangegeven zijn er in Westendorp ook 2 basisscholen te vinden. Dit zijn de Knienenbult (prot.chr.) en de Leemvoortschool (openbaar). Deze scholen werken volgens resp. de Jenaplan- en de Daltononderwijsmethode.

Gewenste situatie

De jeugd van Westendorp heeft aangegeven dat ze graag een jeugddisco wil. Het gaat hier om jeugd tussen de 12 en de 18. Dit is een zeer hooggewaardeerd punt. Ook een jeugdhonk of hangplek waar jongeren kunnen samenkomen zou erg op prijs gesteld worden.

Voor de kleinere jeugd wordt vooral meer speelruimte op verschillende locatie gevraagd zodat men niet met een kind van 3 het dorp doorhoeft maar in de eigen buurt kan blijven.
De behoefte aan kinderopvang/kindercrèche is ook aanwezig.

Aanbevelingen vanuit de Dorpswerkgroep

Er wordt wel eens gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. Jeugd is heel belangrijk voor een dorp als Westendorp. Zonder de aanwezigheid van jeugd is er een grote kans dat de vergrijzing toeslaat in het dorp. Natuurlijk is het niet zeker dat alle jeugd in Westendorp zal blijven, maar de aanwezigheid van goede voorzieningen voor de jeugd is een voorwaarde om het dorp leefbaar te houden. Onderzoek naar de komst van jeugdvoorzieningen voor de oudere jeugd verdient dus prioriteit. Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de verschillende speeltuintjes en wat daaraan verbeterd c.q. uitgebreid moet worden.
Een toekomstige jeugddisco zou plaats kunnen vinden in het toekomstige dorpshuis. Voor een hangplek voor de jeugd is het plaatsen van een zgn. JOP (JongerenOntmoetingsPlek) een mogelijkheid. De gemeente heeft hiervoor ook middelen beschikbaar. Als jongeren zelf ideeën hebben over hun verblijfsruimte(s) moet dat ook serieus worden genomen en moet daar ook de ruimte voor zijn.

Vorige   Volgende