Huidige situatie

Westendorp heeft op dit moment 4 sportverenigingen. Dit zijn de Sportvereniging Westendorp (voetbal), de Gymnastiek- en Volleybalvereniging Sport en Vriendschap (gymnastiek en volleybal), schietvereniging Willem III en 2 biljartverenigingen. Deze verenigingen hebben bijna allemaal een eigen lokatie waar de sport bedreven wordt. Zo wordt er net buiten de bebouwde kom gevoetbald op Sportpark de Slotboom. Gynastiek en volleybal vindt plaats in sportzaal de Schoolweide. Schieten en biljarten gebeurt bij cafe-zaal de Vos.
Toeristen die naar Westendorp komen kunnen goed rondfietsen door de omgeving. Bosgebied Noorderbroek, landgoed Tandem en landgoed Slangenburg liggen op fietsafstand van Westendorp. Ook zijn er veel kronkelige wandelpaadjes rondom de bebouwde kom. Een gedeelte van de Heurneroute loopt over Westendorps grondgebied. Ook voor een pauze kan men in Westendorp terecht. Cafe-zaal de Vos is in de kern te vinden, evenals een pannenkoekenhuis. Overnachten is ook mogelijk. Bij een aantal (mini)-campings zijn plaatsen te huren. Ook is er een bed-and-breakfastmogelijkheid.

Gewenste situatie

Tijdens de startbijeenkomst van 13 februari 2008 is naar voren gekomen dat er behoefte is aan goede voorzieningen om in Westendorp te kunnen sporten. Zo wil men graag een grotere sportzaal met daarbij meer parkeerplaatsen. Ook zou er voor de gymzaal opnieuw een beheerder aangesteld kunnen worden. Deze is nu niet aanwezig.
Verder wordt er door de bewoners van Westendorp en omgeving gepleit voor meer en betere fiets- en wandelpaden. Oude vervallen paden moeten ook worden opgeknapt en weer opengesteld.

Aanbeveling vanuit de Dorpswerkgroep

Een grotere sportzaal zou in de toekomst een plaats kunnen krijgen in een dorpshuis, zoals in het hoofdstuk “Onderkomen verenigingen” ook al is aangegeven. Sporten is gezond en er kunnen sociale contacten onderhouden worden, dus de mogelijkheden van een grotere sportzaal moeten zeker onderzocht worden.

Toerisme kan leiden tot meer economische activiteit en een grotere bekendheid van Westendorp. Omdat er wel voorzieningen in de vorm van horeca, fiets- en wandelpaden en een afwisselend landschap aanwezig zijn, maar deze onvoldoende benut worden, is het goed om in ieder geval mogelijkheden te scheppen om te kunnen recreëren in Westendorp. De afwezigheid van goede voorzieningen zorgt voor een afwezigheid van toeristen. Deze doelgroep kan helpen bij het in stand houden van voorzieningen, doordat ze zorgt voor inkomsten tijdens het recreëren.

Vorige     Volgende