Huidige situatie

Westendorp is goed bereikbaar voor alle soorten verkeersdeelnemers. Op enige afstand van het dorp ligt de snelweg A18. Deze houdt op bij Varsseveld en heeft een afrit naar Westendorp. Centraal door het dorp loopt de Doetinchemseweg. Deze verbindt de plaats Varsseveld met de stad Doetinchem. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur binnen de bebouwde kom en 80 km per uur in het buitengebied van Westendorp. Vanuit de kom gaan een aantal wegen verschillende kanten op. Deze wegen (Beerninkkampstraat, Veldkamperstraat, Boesvelderdijk, Perebolterweg, Halseweg) en ook de zijwegen daarvan in de kern van Westendorp (Houtkampstraat, Neijlandstraat, Steuterweg) hebben een maximumsnelheid van 30 km per uur. Buiten de kern is dit 80 kilometer per uur, m.u.v. de Keppelbroeksdijk waar ter hoogte van basisschool de Knienenbult 30 km per uur moet worden gereden. Langs alle wegen in de bebouwde kom liggen trottoirs aan 1 of meerdere kanten. Op sommige plaatsen zijn parkeerhavens of parkeerplaatsen aangelegd. Grotere bedrijven hebben geen of een verlaagd trottoir.
Fietsers en voetgangers kunnen de kern van Westendorp ook goed bereiken door de vrijliggende fietspaden in het buitengebied. In de kern zijn “aanliggende” fietspaden aanwezig voorzien van een laag rood asfalt. Door Westendorp loopt verder buslijn 74 en centraal in Westendorp is hiervoor een halte te vinden. Een keer per uur rijdt deze bus naar Doetinchem en met dezelfde frequentie rijdt deze bus ook richting Enschede. In de spits is dit twee keer per uur.

Gewenste situatie

Er zijn veel verschillende zaken m.b.t. verkeer en vervoer die inwoners van Westendorp veranderd zouden willen zien. Snelheid blijkt een groot probleem te zijn. De inwoners van Westendorp en omstreken willen dat er meer wegen in het buitengebied ingericht worden tot 60 km zone. Naast een aantal secundaire wegen werd ook de Halseweg genoemd. Snelheidsbeperkende maatregelen op specifieke locaties zijn ook aangegeven. Zoals de Boesvelderdijk waar veel schoolkinderen van gebruik maken en de Veldkamperstraat. Hier moeten verkeersmaatregelen zodanig worden aangepast dat de snelheid van het autoverkeer wordt verlaagd. Misschien kunnen drempels worden vervangen door zgn. slalomsluizen.

De doorgaande Doetinchemseweg zou versmald en van stil asfalt voorzien kunnen worden. Herinrichting van deze weg tot dorpsweg met meer bomen en met aanleg van oversteekplaatsen voor de schooljeugd en voetgangers zal ook de snelheid verminderen. Hierdoor zal het vrachtverkeer ontmoedigd worden door het dorp te rijden. Dit moet worden gehandhaafd door verkeerscontroles te houden. De trottoirs in het dorp zijn aan onderhoud toe. Verbetering en betere (rolstoel)toegankelijk-heid moet voor het hele dorp bekeken worden. Goede doorgaande trottoirs aan de Veldkamperstraat en aan de Doetinchemseweg t.p.v. autobedrijf Bruil worden specifiek genoemd. Nu is het daar gevaarlijk voor kinderwagens, rolstoelen etc.

Op dit moment liggen aan beide kanten van de Doetinchemseweg fietsstroken. De wens is om deze stroken naar één kant van de weg te brengen zodat fietsers niet meer over hoeven te steken. De verlichting van het fietspad in Tandem moet daarnaast ook nagekeken worden.

De dorpsbewoners willen dat er goede parkeervoorzieningen komen op diverse locaties zoals school/gymzaal, kerk (de Wingerd), pannenkoekhuis en bij de Vos. Met name de parkeerproblemen rondom het pannenkoekenhuis dienen opgelost te worden. Het Kerkhofterrein is hiervoor een goede optie.
Daarnaast zijn een aantal zaken waar weinig punten voor gegeven werden. De dorpsbewoners geven aan dat de Neijlandstraat en de Boesvelderdijk doodlopend gemaakt moeten worden voor auto’s.

Aanbeveling van de Dorpswerkgroep

Goede veilige wegen en goede bereikbaarheid zijn van groot belang voor Westendorp. De uitvoering hiervan ligt voor een groot deel in handen van de gemeente. Om de kern snel veiliger te maken is het dan ook nodig dat hier spoedig aan begonnen wordt. Bepaalde maatregelen kunnen in bestaande plannen ingepast worden en op sommige plaatsen gebeurt dit ook al. Er moet wel onderzocht worden hoe het vrachtverkeer het dorp in moet, als de Doetinchemseweg smaller en kindvriendelijker wordt. In de kern zijn een aantal bedrijven te vinden en het zou jammer zijn als die zouden lijden onder de te nemen maatregelen.

Vorige  Volgende