Huidige situatie

Onder voorzieningen worden in dit geval zaken verstaan die niet direct te maken hoeven te hebben met bedrijven in Westendorp, maar toch voor alle inwoners beschikbaar moeten en kunnen zijn. De kosten voor deze voorzieningen worden door de gemeenschap opgebracht. Vaak zijn dit ook dingen waar geen personeel voor ingezet hoeft te worden, maar waar de burger zijn eigen gang kan gaan. Voorbeelden hiervan zijn een brievenbus, een pinautomaat evt. uitgebreid tot een postagentschap, een zendmast voor mobiel bellen, een bladkorf,prullenbakken, een telefooncel of bijvoorbeeld een tankstation.
Door het verdwijnen van diverse bedrijven in het verleden, zoals al aangegeven werd in het hoofdstuk “Economische bedrijvigheid”, zijn ook diverse voorzieningen uit het dorp verdwenen. Enkele zijn er nu nog over, zoals enkele prullenbakken, een brievenbus en een zendmast voor mobiel bellen. In de herfst zet de gemeente een bladkorf neer voor de bewoners.

Gewenste situatie

Een grote wens van de bewoners van Westendorp is de terugkeer van een pinautomaat in het dorp. Deze kan wellicht gecombineerd worden met een postagentschap. Dat deze voorzieningen niet (meer) aanwezig zijn, wordt door de inwoners van Westendorp als een groot gemis ervaren.

Het blijkt verder dat Westendorp, ondanks de zendmast, een erg slechte ontvangst heeft voor mobiel bellen. Dat is een belangrijk punt. Mobiel bellen is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken en een goede telefonische bereikbaarheid is dan ook erg belangrijk.

De inwoners van Westendorp hebben ondanks de geplaatste bladkorf nog steeds moeite met het kwijt worden van natuurlijk afval zoals bladeren en snoeiafval. Om dit te stimuleren moeten er op meer plekken bladkorven komen zodat alle bewoners de mogelijkheid hebben hun bladafval op te ruimen. Ook zou er soepeler met de regels voor het verbranden van snoeihout omgegaan moeten worden. Men kan dus zeggen dat de inwoners van Westendorp een acceptabel niveau eisen van de voorzieningen, d.w.z. dat er genoeg van zijn en dat ze goed functioneren.

Aanbeveling vanuit de Dorpswerkgroep

De aanwezigheid van voorzieningen is belangrijk voor een dorp. Waar bemande zaken vaak niet uit kunnen, zijn goede voorzieningen een goede manier om toch enigszins comfortabel te kunnen leven. Een mogelijkheid om zoveel mogelijk voorzieningen te behouden is het bundelen van de krachten, waarbij een aantal voorzieningen bij elkaar wordt gebracht, bijvoorbeeld op 1 locatie. Een andere mogelijkheid is het combineren van voorzieningen Tijdens het boodschappen doen zouden mensen bij de kassa extra geld kunnen opnemen. Het is in ieder geval belangrijk dat de gemeente het dorp creatief laat zoeken naar oplossingen om het tekort aan voorzieningen aan te vullen.

Vorige    Volgende