2020

Notulen ledenvergadering WB 22mei 2019 concept versie 8-3-2020

jaarverslag 2019-2020 – versie-2

2019

agenda ledenvergadering 22 mei 2019

Jaaroverzicht 2018-2019 concept 30-04-2019

Notulen ledenvergadering WB mei 2018 concept

2018

klik op de link om te downloaden

Concept Notulen Ledenvergadering 2018

Jaaroverzicht 2017 – 2018

2017

Jaaroverzicht 2016-2017 versie 11-05-2017

2016

klik op de link om te downloaden

Notulen ledenvergadering juni 2016 concept

Jaaroverzicht 2015-2016