Woensdag 26 november jl. vond er overleg plaats tussen de stichting Westendorphuus en de verschillende verenigingen die gebruik maken van café/zaal De Vos. Het doel van de avond was vooral om te komen tot een soort van harmonisatie in zaalhuur- en consumptietarieven. Daarnaast kwamen ook uitgebreid de wensen ter sprake die de verschillende verenigingen aan de aanstaande nieuwe locatie stellen. Na aanvankelijk enig aftasten werd de overlegsfeer gaandeweg losser en werd er open over alle mogelijke pro’s en contra’s gesproken. Een pracht aftrap voor de eerste brede vergadering na de mondelinge overeenkomst tussen Gert Lovink en WDH. De kop is eraf !!