HISTORIE VAN WSS

De biljartclub is onstaan in de jaren 50 na de 2e wereldoorlog bij Cafe te Mebel (thans Pannekoekenhuis).
Initiatiefnemers waren naast enkele stamgasten, vooral Loet Boomkamp en de heer D.W. Te Mebel (Sr).
Aanvankelijk bestonden de activiteiten vooral uit het spelen van partijtjes tegen clubjes uit de buurt,
zoals van Oyen op Sinderen en “de Zonneman” in Varsseveld.

In 1963 sloot men zich aan bij Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB),
en werd de biljartclub een officiele vereniging onder de naam W.S.S., een afkorting van Wij Spelen Sportief.

Na de sluiting van Cafe te Mebel, wilde men graag verhuizen naar “De Vos” in Westendorp,
hetgeen op dat moment niet mogelijk was i.v.m. een geplande verbouwing.

Uit nood verhuisde men toen tijdelijk naar Cafe Lovink in Halle-Nijman,
alvorens na 2 jaar definitief over te stappen naar De Vos in Westendorp.

In deze lokaliteit is de vereniging, tot grote tevredenheid, nog steeds gehuisvest
en kan men vrijwel dagelijks beschikken over 2 prima biljarts.

Op dit moment telt de verening ca. 35 leden, waarvan de meeste aktief zijn in de kompetitie van de KNBB.
Daarnaast worden ook onderlinge tournooien georganiseerd.

Voor nadere informatie kunt u zich  wenden tot een van de bestuursleden t.w.
Rob Veenink, voorzitter                 tel. 0315-298236 email: robveenink@kpnplanet.nl
Bernard Tannemaat, sekretaris
de Houtwerf 9,
7054 Westendorp                            tel. 0315-843920 email: b.tannmaat@upcmail.nl
Jos Meijer, penning
meester           tel. 0315-341883 email: jos_meijer47@hotmail.com

Ook bent u natuurlijk van harte welkom op de speelavonden.