HISTORIE VAN WSS

De biljartclub is ontstaan in de jaren 50 na de 2e wereldoorlog bij Café te Mebel (thans Pannenkoekenhuis).
Initiatiefnemers waren naast enkele stamgasten, vooral Loet Boomkamp en de heer D.W. Te Mebel (Sr). Aanvankelijk bestonden de activiteiten vooral uit het spelen van partijtjes tegen clubjes uit de buurt, zoals van Oyen op Sinderen en “de Zonneman” in Varsseveld.

In 1963 sloot men zich aan bij Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), en werd de biljartclub een officiële vereniging onder de naam W.S.S., een afkorting van Wij Spelen Sportief.

Na de sluiting van Café te Mebel, wilde men graag verhuizen naar “De Vos” in Westendorp, hetgeen op dat moment niet mogelijk was i.v.m. een geplande verbouwing.

Uit nood verhuisde men toen tijdelijk naar Café Lovink in Halle-Nijman, alvorens na 2 jaar definitief over te stappen naar De Vos in Westendorp.

In deze lokaliteit is de vereniging, tot grote tevredenheid, nog steeds gehuisvest en kan men vrijwel dagelijks beschikken over 2 prima biljarts.

Op dit moment telt de vereniging ca. 35 leden, waarvan de meeste actief zijn in de competitie van de KNBB.
Daarnaast worden ook onderlinge toernooien georganiseerd.

Voor nadere informatie kunt u zich  wenden tot een van de bestuursleden t.w.
Rob Veenink | voorzitter | 0315-298236 | robveenink@kpnplanet.nl
Bernard Tannemaat | secretaris | de Houtwerf 9, 7054 Westendorp | 0315-843920 | b.tannemaat@upcmail.nl
Jos Meijer | penningmeester | 0315-341883 | jos_meijer47@hotmail.com

Ook bent u natuurlijk van harte welkom op de speelavonden.